ProClean Extreme

Noble Imports Norway A/S

Org: 912 243 516 mva

Noble ProClean Extreme

Noble ProClean Extreme er et biologisk nedbrytbart rengjørings/avfettingsmiddel for profesjonellt bruk, med en rekke "universale egenskaper".


Muligheten for å justere virkningsgraden med iblandet vann, gjør at produktet kan fjerne store oljeforurensninger, samtidig brukes som daglig rengjøring av syntetiske gulv.


Produktet virker liknende en "elektrokjemisk reaksjon", ved at forurensningene blir mer tiltrukket rengjøringsproduktet og går i oppløsning. Polariteten på det iblandede vannet medvirker til  denne prosessen. Derfor fungerer produktet i de fleste tilfeller bedre med iblandet vann.


Produktet er utviklet i samarbeid med Tyske BASF, og er godkjent av TNO Nederland for bruk til regjøring av maskiner som er i kontakt med mat, eller brukes til produksjon av mat.

Teknologisk Institutt Oslo har utført godkjenningsprosessen for produktet for salg i Norge.


ProClean Extreme leveres fra fabrikken i Nederland som høykonsentrat, og skal derfor tynnes ut i vann ved bruk. Kun i spesielle tilfeller brukes rent konsentrat uten tilsatt vann.

(se retningslinjer i teknisk datablad)


Produktet er testet ut i Europa gjennom flere måneder, og en av markedets største produsenter av epoksygulv anbefaler ProClean  Extreme som rengjøringsmiddel for hele spekteret av sine syntetiske gulv.Produktet blandes da ut 1-3% ProClean Extreme i forhold til vann. (se egen vaskeanvisning for syntetiske gulv)

Grunnet en svært vellbalansert formulering, har ProClean Extreme særdeles gode rengjøringsegenskaper uten at produktet i seg selv tilfører miljøet skadelige forurnsninger. Produktet er kun klassifisert som "irriterende for øyne"

Ofshore og teknisk rengjøring

ProCelan Extreme er opprinnelig utviklet på oppdrag fra en av Europas største leverandører av epoksygulv, for å fjerne utfordrende forurensninger uten at gulvet tok skade og ble nedmattet.


Det var i hovedsak merker etter gummidekk, olje og diesel, samt inngrod forurensning etter "sur nedbør" som var utfordringene. Fjerning av gummirester etter flydekk på rullebane ble også lagt som kriterier under utviklingen.


Produktet har etter lanseringen i Europa stadig funnet utvidede bruksområder, og vi erfarer i dag at mekanisk industri kan utnytte egenskapene med svært gode resultater. ProClean Extreme fungerer utmerket for rengjøring av skipsdekk, rengjøring av "bilgen" i maskinrom. Fjerning av forurensninger på helikopterdekket ofshore  er en av nylige tilkomne bruksområder. Brannvesenet i Nederland har tatt produktet i bruk for å rengjøre røykdykkerutstyr og friskluftsmasker pga produktets godkjenning for bruk i næringsmiddelindustrien.

Brannteknisk utstyr som slanger, redningsbåter (RIB) rengjøres effetktivt med ProClean Extreme. (se bilder i karusellen under)

Rengjøring av maskindeler i mekanisk industri er også et av produktets svært gode egenskaper.

Ved bruk av rent konsentrat / 1:10 blanding, trekker ProClean Extreme ut diesel og oljesøl fra betong og porøse underlag.

Forurensninger etter sur nedbør og organisk materiale som grønnske fjernes effektivt.


Rengjør lakkerte og ulakkerte flater, gulv, maskiner, maskindeler og presisjonskomponenter i alle bransjer!

Egenskaper


  • Biologisk nedbrytbar

 

  • Vannbasert og fosfatfri.


  • Godkjent for bruk i næringsmiddelindustrien for rengjøring av maskiner til matproduksjon. (se sertifikat fra TNO gjeldende frem til april 2018)


  • Ved testing av kjemikaliet "invitro", bekreftes at kjemikalie ikke er korrosivt

          (Eu regulativ 67/548EEC og 1999/45EC)


  • Etterlater ingen produktrester (inneholder ikke såpe eller polymerer som binder forurensninger.  • Reduserer ikke gulvs antistatiske og konduktive egenskaper ved at produktrester legger seg i de "mikroskopiske porene i underlaget"


HMS og tekniske data (pdf)

(Også tilgjengelig i EcoOnline fra 05.04.2014)


Copyright 2019  © All Rights Reserved